KALENDARZ

11 grudnia 2018 r. – 25 marca 2019 r. – rodzice/opiekunowie prawni dzieci przedszkolnych zgłaszają dziecko do konkursu poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie: www.katowice.wielka-liga.pl – zakładka WLC Rodzinne Czytanie

11 grudnia 2018 r. – 10 maja 2019 r. – rodzinne czytanie 15 książek i uzupełnianie Pamiętnika Młodego Czytelnika

do 18 kwietnia 2019 r. – zgłoszenie na konkursowym koncie internetowym udziału w wydarzeniu finałowym – VIII Wielkiej Zabawie Rodzinnej

11 maja 2019 r. – udział w VIII Wielkiej Zabawie Rodzinnej, odbiór dyplomów i upominków oraz możliwość wygrania dodatkowych nagród w zabawie „Rodzina na medal”