KOORDYNATOR – KATOWICE

Koordynator Powiatowy Konkursu Katowicka Wielka Liga Czytelników:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach:

wicedyrektor@pbw.katowice.pl