ZGŁOSZENIA

Przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły specjalne z Katowic, które chcą zgłosić udział w Wielkiej Lidze Czytelników przesyłają skany wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Koordynatora Powiatowego na adres: wlc@pbw.katowice.pl 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Formularz zgłoszeniowy dla szkół ponadpodstawowych które chcą przystąpić do Certyfikatu Wielkiej Ligi Czytelników:

ZGŁOSZENIE DO CERTYFIKATU