Certyfikat

Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy dla szkół ponadpodstawowych, które chcą przystąpić do Certyfikatu Wielkiej Ligi Czytelników:

ZGŁOSZENIE DO CERTYFIKATU

Przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły specjalne mogą zgłosić chęć udziału w staraniach o Certyfikat na formularzu zgłoszenia do Wielkiej Ligi Czytelników. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w zakładce KWLC

Regulamin

Regulamin Certyfikatu

Prezentacja

Prezentacja

Sprawozdanie

Wypełniony i podpisany formularz sprawozdania wraz z załącznikami należy dostarczyć w formie papierowej do Koordynatora Powiatowego: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach ul. Wyszyńskiego 7, w kopercie z dopiskiem: Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników.
Placówki, które w ramach zadań konkursowych wykonają lapbooka zobowiązane są dostarczyć go wraz ze sprawozdaniem.
Termin składnia sprawozdania: do 15 maja 2021 r.

Pobierz sprawozdanie w wersji odt

Pobierz sprawozdanie w wersji pdf